مدیریت:

مدیران انتخاب شده شرکت برای بانکها مهم است. بدین معنی که چه کسانی قرار است فعالیت شرکت را اداره نمایند. بنابراین سوابق تجربی مرتبط ، سوابق علمی شامل میزان تحصیلات ، رشته تخصصی و نوع تخصص مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به عبارتی مدیریت یکی از اقلام بررسی اهلیت مشتری است. اعضای هیئت مدیره باید فاقد چک برگشتی و تسهیلات بانکی معوق یا مشکوک الوصول باشند و به عبارتی جزء مشتریان بد حساب بانکی نباشند. درغیر اینصورت باید از شرکت خارج شوند. درقرارداد بانکها کلیه اعضای هیئت مدیره متعهد تسهیلات بانکی هستند. بنابراین حضور کلیه اعضای هیئت مدیره به منظور امضاء قرارداد الزامیست.

عدم امکان حضور احدی از اعضای هیئت مدیره جهت امضاء قرارداد با موافقت بانک و اخذ وکالتنامه رسمی امکان پذیر است.

سهامداران :

اسامی سهامداران عمده و میزان سهام هر یک از آنها نیز باید مشخص شود. بدین ترتیب که مشخصات سجلی آنها در سیستم بانک تعریف می گردد. سهامداران عمده (در حال حاضر کسانی که بالای ۵ درصد سهام دارند) باید فاقد چک برگشتی و تسهیلات بانکی معوق و مشکوک الوصول باشند و این اشخاص (سهامدار عمده) می بایست جهت امضاء قرارداد حضور یابند. چنانچه سهامداری مشکل چک برگشتی یا بدهی بانکی داشته باشد باید به نحوی نسبت به رفع آن اقدام کند و یا از شرکت خارج شود. برخی مواقع می توان در ستادهای مختلف مانند تسهیل ، برای رفع موانع تولید استثنا قائل شد.

رتبه اعتباری :

رتبه اعتباری از سامانه رتبه بندی اعتباری به آدرس https://www.mycredit.ir قابل استخراج است. تنها با ورود شناسه ملی شرکت ، کد ملی مدیرعامل و شماره همراه مدیر عامل می توان آن را دریافت نمود.

بانکها با استفاده از این سامانه رتبه اعتباری مشتریان خود که متقاضی استفاده از تسهیلات هستند را مشخص می نمایند. رتبه اعتباری هر شخص بیان کننده وضعیت اعتباری او جهت استفاده از تسهیلات بانکی در کشور می باشد. پرداخت به موقع اقساط ، نداشتن چک برگشتی و … رتبه اعتباری مشتری را بالا می برد و جزء مشتریان خوش نام معرفی می نماید. چنانچه رتبه اعتباری با ریسک بالا اعلام شود بانکها در خصوص اخذ وثایق وسواس بیشتری به خرج می دهند.

مرحله قبل : برای راه اندازی واحد تولیدی شخصیت حقوقی مناسب است یا شخصیت حقیقی؟