تامین منابع مالی توسط سرمایه گذار

در این بخش کاملا مشخص است سرمایه گذار چه کاری می خواهد انجام دهد و به نظر شاید آسان باشد. ولی اگر کوه سرمایه نیز وجود داشته باشد یک طرح بدلیل عدم اطالاعات جامع و کامل می تواند از بین برود. معمولا این دسته از سرمایه گذاران استفاده از مشاوران دارای صلاحیت را لازم نمی دانند و در اجرای طرح با مشکل رویرو می شوند. این امر نهایتا منجر به شکست در اجرای پروژه شده و باعث از بین رفتن سرمایه خواهد شد. بنابراین داشتن یک طرح توجیهی مناسب و تقریبا دقیق، می تواند در پیش برد اهداف پروژه کمک شایانی نماید و نهایتا طرح با موفقیت به بهره برداری برسد.

بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدا در مقابل ثبت رویدادهای مالی مقاومت کرده و آنرا موکول به بعد از بهره برداری طرح می کنند. پیشنهاد می کنیم از همان ابتدا نسبت به استخدام کارمند مالی با تجربه حداقل یکسال، اقدام نمایید. در این صورت از همان ابتدا نظم مالی طرح شکل می گیرد و در نتیجه کلیه سرفصل های هزینه های ثابت طرح در جای خود قرار خواهد گرفت. بسیار مشاهده گردیده است که طرحهای خیلی خوب به دلیل عدم آگاهی از فعالیت های مالی دچار خسران و نهایتا ورشکستگی شده اند در صورتی که با در اختیار گرفتن حتی یک حسابدار می توانست از این امر جلوگیری گردد.

نقاط مشترک زیادی بین بخش تامین منابع مالی توسط سرمایه گذار و بخش تامین منابع مالی با کمک موسسات مالی وجود دارد.

مرحله قبل : اخذ مجوزهای لازم جهت راه اندازی واحد تولیدی

مرحله بعد : نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح تولیدی