شخصیت حقوقی یا حقیقی؟

جهت اجرای طرح از ابتدا ، باید مطلع باشید چنانچه منابع خود را بخواهید از بانک ها تأمین نمایید ، بانک ها بیشتر راغب به ارائه تسهیلات به شخصیت های حقوقی هستند و در خصوص اشخاص حقیقی محدودیت در ارائه تسهیلات (سقف) دارند. مثلا در بانکهایی مثل بانک های تخصصی حداکثر مبلغ دو میلیارد تومان است و در خصوص اشخاص حقوقی سقف ندارد ، ولی نوع شرکت مهم است. با توجه به اینکه عمدتا سرمایه گذاران به صورت اشخاص حقوقی هستند ادامه مطالب پیرامون شرکت ها می باشد. می توانید سوالات در خصوص اشخاص حقیقی را در بخش مشاوره بانکی بپرسید.

بنابراین جهت اجرای طرح ، بعد از بررسی های مختلف جهت اخذ مجوز صنایع ، دارنده جواز تأسیس باید شخص باشد بنابراین تأسیس شرکت لازم است . قابل ذکر است با نام شخص می تواند شروع شود و بعد از صدور می تواند تغییر نام پیدا کند ولی حدود یک ماه زمان می برد.

هنگام ثبت شرکت دقت شود نوع شرکت با مسئولیت محدود تأمین نشود چون بانک ها نیز محدودیت دارند و قابلیت تغییر ندارد و بنابراین از ابتدا نوع شرکت حداقل سهامی خاص انتخاب گردد. پیشنهاد می شود سرمایه ثبتی شرکت از ابتدا قابل ملاحظه باشد و با یک میلیون ریال ثبت نگردد ، هرچند مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد چون با افزایش سرمایه حل می گردد ولی از ابتدا اهلیت مشتری را بالا جلوه می دهد.

سرمایه ثبتی چقدر باشد؟

سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر (سال ۹۹) طبق دستورالعمل های بانک مرکزی که از فرمول نسبت مالکانه استفاده می گردد حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها ۱۵% می باشد. سوالی که اینجا مطرح است این است که در طرح ایجادی که هنوز دارایی ایجاد نشده که بتوان نسبت مالکانه را رعایت کرد. همانگونه که در مطلب جدول خلاصه هزینه سرمایه گذاری طرح عنوان شد ، جمع دارایی های ثابت و سرمایه در گردش توسط سرمایه گذار یا بانک یا صنایع برآورد گردیده است (هنگام اخذ مجوز تأسیس پیش بینی شده است یا در گزارش توجیهی). بنابراین مبلغ سرمایه ثبتی حدودا قابل محاسبه است. ضمن در طول اجرای طرح نیز می توان نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمود.

مرحله قبل : نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح تولیدی

مرحله بعد : تاثیر مدیران، سهامداران و رتبه اعتباری در دریافت تسهیلات بانکی