مشاوره بانکی

در بخش مشاوره بانکی می توانید سوالات بانکی خود را مطرح نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

سوال: من یک تولید کننده هستم آیا از تسهیلات مضاربه می توانم استفاده کنم؟

پاسخ : خیر. مضاربه عقدی است که دربخش خدمات و یا بازرگانی مورد استفاده قرار میگیرد و عقدیست که پول از یک طرف و کار از طرف دیگر تامین میگردد. و هر دو طرف متعهد می شوند سود حاصله را بنحویکه در ابتدا قرار کرده اند بین یکدیگر تقسیم نمایند.

سوال: در صورت مفقودی چک چه باید کرد؟

پاسخ: طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادر کننده چک یا ذینفع یا وکیل قانونی در صورت مفقودی، سرقت یا جعل چک و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت، می توان کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه نمود. در صورتیکه وجه چک در آن درج شده باشد باید نزد شعبه مبلغ چک تامین و سپس مسدود گردد.

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی شکایت خود را به بانک ارائه نماید.

سوال: می خواهم معرف افتتاح حساب جاری برای شخصی بشوم. مسئولیت من در خصوص چک بلامحل توسط ایشان چگونه است ؟

پاسخ: مسئولیت شما عرفی است لیکن فاقد مسئولیت قانونی می باشید. به عبارتی مسئولیتی ندارید.

سوال: نیم عشر اجرایی چیست؟

پاسخ: یک بیستم کل مبلغ اجراییه از محل اصل بدهی به علاوه خسارت تاخیر تادیه تا روز تسویه کامل بدهی را نیم عشر اجرایی می گویند.

برای مطالعه مطالب آموزشی در خصوص راه اندازی واحد تولیدی، طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش به وبلاگ ما سر بزنید.

فرم مشاوره بانکی

لطفا سوال و یا درخواست مشاوره بانکی خود را در فرم زیر مطرح نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند

    * عنوان سوال

    * نام شخص / شرکت

    * تلفن تماس
    ایمیل

    * متن پیام