صنایع راه و ساختمان

Loading...

لیست شرکتها در صنایع راه و ساختمان

سنگ قائم

سنگ قائم
سنگ قائم در حوزه تولید انواع سنگ ساختمانی و تزئینی فعالیت می نماید. سنگ های مورد استفاده در این کارگاه عبارتند از مرمریت، گرانیت و مصنوعی. سنگ های مرمریت شامل آباده، دیاموند، گلدن بلک، سیمکان، صبا، لاشتر و غیره می باشند.

اطلاعات بیشتر