صنایع غذایی و آشامیدنی

Loading...

لیست شرکتها در صنایع غذایی و آشامیدنی

سودا طلایی شمال

سودا طلایی شمال
شرکت سودا طلایی شمال از سال ۱۳۹۵ تاسیس و از سال ۱۳۹۷ به بهره داری رسیده است. این واحد مجهز به آخرین تکنولوژی استخراج و تصفیه روغنهای خوراکی با تجهیزات و دستگاههای اروپایی بوده و تمامی الزامات استانداردهای بین المللی مربوط به روغنهای خوراکی را برآورد می نماید.

اطلاعات بیشتر

صنایع غذایی عالیا گلستان

صنایع غذایی عالیا گلستان
شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان در سال ۱۳۲۹ با نام شرکت پنبه گرگان تأسیس گردید. موضوع شرکت در ابتدای تأسیس آن احداث کارخانه های پنبه پاک کنی، روغن کشی، تصفیه روغن و صدور و انجام کلیه عملیات تولیدی و تجاری مربوط به آن بود.

اطلاعات بیشتر