صنایع دستی

Loading...

لیست شرکتها در صنایع دستی

صنایع دستی گل ابریشم

صنایع دستی گل ابریشم
شرکت گل ابریشم در سال ۸۷ ثبت شده است و عضو اتاق تعاون و کمیسیون بانوان کل کشور می باشد و در ده ها نمایشگاه و همایش شرکت داشته و برنده جایزه جشنواره فجر صنایع دستی شده است

اطلاعات بیشتر