صنایع داروسازی و پزشکی

Loading...

لیست شرکتها در صنایع داروسازی و پزشکی

آریا طب فیروز

آریا طب فیروز
شرکت آریا طب فیروز با دستیابی به دانش فنی و نرم افزار ساخت دستگاه همودیالیز در سال ۱۳۹۴، نام خود را به عنوان نهمین شرکت تولید کننده دستگاه همودیالیز ثبت و نام ایران را به عنوان پنجمین کشور در زمینه ساخت دستگاه همودیالیز مطرح نمایید.

اطلاعات بیشتر