خدمات و سایر صنایع

Loading...

لیست شرکتها در خدمات و سایر صنایع

فراز ارتباط

فراز ارتباط
مجموعه فراز ارتباط مجری سیستم های مخابراتی ، تصویری و ارتباطی در ارگانهای دولتی و خصوصی متعدد می باشد. این مجموعه راه‌اندازی سیستم های ارتباطی از قبیل مراکز سانترال و تجهیزات ویپ و دوربینهای مدار بسته و شبکه (اکتیو و پسیو) را بر عهده دارد.

اطلاعات بیشتر