صنایع گردشگری

Loading...

لیست شرکتها در صنایع گردشگری

آرمان ضیافت امیرخانلو و پسران

آرمان ضیافت امیرخانلو و پسران
شرکت گردشگری آرمان ضیافت امیرخانلو و پسران در سال ۱۳۸۱ با فعالیت در حوزه خدمات پذیرایی و گردشگری در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی اغاز به کار نمود. این شرکت که موسس ان محمد امیرخانلو می باشد با برنامه ریزی و هدف گذاری جهت توسعه

اطلاعات بیشتر