اهلیت گیرنده تسهیلات بانکی سرمایه در گردش چطور تعیین می شود؟

۱۳۹۹/۶/۲۲ ۱۲:۴۳:۴۲شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۹|Categories: سرمایه در گردش|Tags: , , , , , |

تشخیص اهلیت وام گیرنده میزان سرمایه ثبتی شرکت ، درصد سهام هر یک از سهامداران و مشخصات شناسنامه ای آنها ذکر می گردد. دلیل دریافت این اطلاعات این است که امضا کنندگان قرارداد بانک ، سهامداران عمده ( درحال حاضر (سال 1399) بالای 5

برای راه اندازی واحد تولیدی شخصیت حقوقی مناسب است یا شخصیت حقیقی؟

۱۳۹۹/۷/۲۰ ۴:۵۲:۴۸مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۹|Categories: راه اندازی واحد تولیدی|Tags: , , , , , , |

جهت اجرای طرح از ابتدا باید مطلع باشید چنانچه منابع خود را بخواهید از بانک ها تأمین نمایید ، بانک ها بیشتر راغب به ارائه تسهیلات به اشخاص حقوقی هستند و در خصوص اشخاص حقیقی محدودیت در ارائه تسهیلات (سقف) دارند.

نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح تولیدی

۱۳۹۹/۵/۳۰ ۸:۵۶:۱۴مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۹|Categories: راه اندازی واحد تولیدی|Tags: , , |

وقتی که هزینه های یک پروژه مشخص گردید ، نحوه تامین این هزینه ها نیز باید مشخص گردد. طبق دستورالعمل فعلی بانک مرکزی (دائما در حال تغییر) نسبت مالکانه باید معادل 15 درصد باشد( این نسبت در سال 1398 برابر با 25 درصد بوده است). یعنی نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها.

سرمایه در گردش چیست؟

۱۳۹۹/۵/۲۰ ۱۱:۱۸:۵۸مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۹|Categories: سرمایه در گردش|Tags: , , , |

هدف از تهیه دسته بندی سرمایه در گردش در وبلاگ صنعت یابی توضیح نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی می باشد. سرمایه در گردش عبارت است از وجه نقد مورد نیاز برای اجرای عملیات واحد تولیدی جهت تداوم فعالیت. اقلام سرمایه در گردش ، در صورتهای مالی شرکت مشخص شده است.

Go to Top